WWIK verdwijnt

De Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) wordt op 1 januari 2012 afgeschaft. Daarmee komt een einde aan de uitzonderingspositie van kunstenaars in de sociale zekerheid.

Nu kunnen kunstenaars binnen een periode van tien jaar voor vier jaar een aanvulling op hun inkomen aanvragen als zij niet in hun eigen evensonderhoud kunnen voorzien.

Volgens het kabinet past het niet dat voor kunstenaars andere regels gelden dan voor de overige ondernemers of werknemers. Ook vindt het kabinet dat de sociale zekerheid alleen bestemd is voor mensen die echt niet kunnen werken.

Kunstenaars die na 1 januari 2012 niet genoeg inkomsten kunnen opbouwen met hun werk, worden net als anderen geacht actief naar ander werk te zoeken.

Bezuiniging
De beŽindiging van de regeling zorgt voor een structurele bezuiniging van Ä 10 miljoen op de begroting van het ministerie van SZW. Voor 20 centrumgemeenten die de regeling uitvoeren, zullen de administratieve lasten verminderen.

Eind 2009 maakten 2600 mensen gebruik van de inkomensregeling.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd.

[Bron: Rijksoverheid]


Nieuws

07-12-2010 Motie-Noten (PvdA) c.s. over afzien van de verhoging van de btw op de podiumkunsten
06-12-2010 Werkgevers tegen snelle invoering btw-verhoging kunstensector
01-12-2010 Europese Commissie wil btw-stelsel vernieuwen
29-11-2010 Nieuwe regels voor overkreditering bij hypotheekverstrekking
21-11-2010 Evenementen omzeilen btw-verhoging
18-11-2010 Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2011

1 3


 

© 2015 Alexander van Sandick Services